Start    Fiske    Motorcykel    Vägbeskrivning    Galleri    Länkar    Adress    Kontakt          

VILLA Priboj - fiske 

Fischen104UNA:

Vattenegenskaper: En mycket mångsidig älv när det gäller flythastighet. Nästan uteslutande stenig botten. Mycket bra vattenkvalitet.

Områdeslängd: 1,5 km rent flugfiskeområde och 10 km blandat fiske

Insektsförekomst: dag- och nattsländor, och bäcksländor, landinsketer i många storlekar och variationer, även streamer som imiterar fiskyngel.
 

Fisk: Bäckforell, harr, donaulax

UNAC:Fischen202

Vattenegenskaper: ändrar ofta sina flytegenskaper (snabb-lugn); uteslutande stenbotten. Vattenkvalitet: mycket bra

Områdeslängd: 5 km rent flugfiskeområde

Insektsförekomst: dag- och nattsländor och bäcksländor i många storlekar och variationer; även streamer som imiterar fiskyngel.

Fisk: regnbågs- och bäckforell, harr

Recension av flugfisket vid Una - tysk version